Administración e secretaría. Persoal de servicios

Horario de Administración e Secretaria:

 

luns

martes

mércoles

xueves

venres

Mañás

De 09:30 a 13:30

Tardes

De 15:30 a 17: 30

 

Horario de Portería:

 

luns

martes

mércoles

xueves

venres

Horario

De 08:00 a 19:00