Instalacións

O  Colexio está distribuido en catro plantas pisoe unha planta semisótano, que describimos a continuación:

-       Na planta semi-sótano atopanse:

·         Dous ximnasios.

·         Dous vestuarios, masculino e feminino, provistos de duchas e sanitarios.

·         Almacén de material de E. Física.

·         Almacén de material de teatro.

·         Dous patios, un interior con dous baños e outro exterior con catro canchas de baloncesto e dous porterías de fútbol.

·          Un Salón de Actos con aforo para 400 persoas

A esta planta pódese acceder tanto desde o interior do Centro a través da portería do  mesmo  desde as escaleras de acceso ó mesmo , como desde o  exterior, utilizando unha porta de emerxencia.

-      Á pranta baixa  accedese  pola porta principal de entrada ao Centro, onde se atopa a conserxería, dúas salas de visita para familias e desde a que se accede tamén ó  anfiteatro do  Salón de Actos. En dita planta, también se atopa o office, o comedor e mais 6 aulas de Infantil, a de atención a madrugadores e mási unha aula de psicomotricidade, precedidas cedidas dun  porche interior para xogos.  Dado que o  hall de entrada é moi  espacioso, utilizase para exposicións de traballo, proxectos, talleres realizados por alumnos , profesores e familias , etc.Atópase alí tamén instalada a biblioteca de Infantil e Primaria.

-      Na primeira  planta, atópanse:

·      Os servizos de Administración e Secretaría.

·         A CApela que puede acoller a toda a Comunidade Educativa do Colexio.

·         A sala Música.

·         8 aulas de E. Primaria (de 2º a 5º) equipadas con cañones, pizarras digitales e  ordenador para oprofesor. Nas las aulas de 5º, los alumnos disponen de netbooks.

·         Gabinete Psicopedagóxico.

·         Despacho da Dirección Xeneral.

·         Departamento de Pastoral.

-       A segunda planta dispón de:

 

·         Aula de debuxo y aula de Tecnoloxía.

·         Oratorio

·         Despacho de Orientación.

·         Despacho de Dirección Académica.

·         Sala de profesores 

·         2 aulas de 5º  e 2 de 6º de E. Primaria.

·         6 aulas de E. Secundaria

-        Na planta terceira :

·         6 aulas de 4º de ESO e 4 de  BAC.

·         Aula de idiomas.

·         Aula de informática

·         Aula de desdoblamiento.

·         Despacho de Xefatura de Estudios.

·         Baño 

-       Planta cuarta:

·         Laboratorio de Ciencias.

·         Laboratorio de Física

·         Laboratorio de Química

·         Seminario de Letras

·         Seminario de Ciencias

·         Aula de tutoría.

·         Aula de Audiovisuales

·         Baño 

·         Biblioteca de ESO y BAC.