Titularidade

A Entidade Titular do colexio é a Fundación Educación Católica (FEC), primeira das fundación creadas por FERE-CECA que xurde  en 1992 para dar resposta  a una nova realidade social e relixiosa en España e poder así manter e potenciar a Educación Católica. FEC asume a titularidade de centros de enseñanza católicos co oobxectivo de garantizar a súa continuidade e sostenibilidade.