Administración e secretaría. Persoal de servizos

CONSERXERÍA: María Jesús Jul Busto e Diego Fernández Pereira

ADMINISTRACIÓN: Arturo Corral Flores

SECRETARÍA: Rosa Polo Lugilde

 

MAÑÁS (de luns a xoves)

TARDES (de luns a xoves)

VENRES

CONSERXERÍA

7:50 a 14:30

14:30 a 19:00

7:50 a 16:30

ADMINISTRACIÓN

9:00 a 10:30

13:35 a 14:25

16:30 a 18:00

9:00 a 10:30

12:00 a 13:00

SECRETARÍA

9:00 a 13:30

15:30 a 17:30

9:00 a 13:00