Antigos alumnos

Nun futuro próximo, queremos promover a formación dunha asociación con antigos alumnos, xa que estes polo xeral, recordan con agarimo ao Centro e veñen visitarnos en ocasións especiais.