Bacharelato (17-18 anos)

O colexio San José-FEC como axente activo no proceso de ensino e aprendizaxe, desenvolve e completa o currículo de Bachillerato segundo o establecido na lexislación estatal e a Comunidade Autónoma de Galicia respondendo ao principio de autonomía pedagóxica, de organización e xestión, coa finalidade de adecuarse ás características e realidade dos nosos alumnos.

No noso centro, o proceso de ensino-aprendizaxe concíbese e proponse desde unha visión cristiá da vida que nos compromete a traballar potenciando o mellor de cada persoa, descubrindo novos valores e retos. Para iso, creemos esencial o acompañamiento aos nosos alumnos desde a acolleita, presenza, dedicación e proximidade no seu proceso de crecemento e compromiso persoal, no traballo de cada día, nas pequenas e grandes inquietudes, nos seus fracasos e éxitos co fin de ofrecerlles maior grado na adquisición de competencias que lles capaciten para afrontar novas metas con serenidade, alegría e esperanza.

Todo isto vívese diariamente desde as distintas materias, empregando diferentes metodoloxías e buscando, todos os cursos, novos recursos e medios para ofrecer experiencias educativas onde a calidade estea ao servizo das persoas.

Modalidades de 1º de bacharelato

Modalidades de 2º de bacharelato