Educacion Primaria (6-12 anos)

    

O noso proxecto é crecer como persoas en todas as dimensións. Por iso, desde todas as áreas  propoñemos unha serie de actividades e tarefas encamiñadas ao desenvolvemento das competencias clave, desde unha metodoloxía activa e adecuada ás necesidades de cada situación.

       Un alumno que desenvolve as competencias clave será capaz de:

-       Orientar a súas aprendizaxes para a súa propia realización persoal.

-       Formar parte da sociedade como cidadán activo.

-       Desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida

Para atender a toda ampla diversidad do alumnado, de forma máis acorde á sociedade actual, aplicamos algunhas estructuras de Aprendizaxe Cooperativo. Trátase de dinámicas que facilitan a interacción entre os alumnos a través do trabajo en equipo.

Incluímos traballos por Proxectos desde a perspectiva de las Intelixencias Múltiples, que permiten sacar o mellor de cada alumno.

A utilización do Programa Entuisasmat ofrece a posibilidade de traballar e comprender os conceptos matemáticos desde as oito intelixencias, a través do xogo e a manipulación. 

Ademáis, formamos parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia. As clases de Educación Artística son en inglés. 

Todo iso baixo o prisma do evangelio e o carisma do centro. Encadrado no lema: Traballo, Fe e Amor.

Educamos nos valores evanxélicos e moitos dos nosos alumnos de primaria pertenecen ao Movemento San Xosé, onde compartimos vida e inquietudes. Trátase dun movemento de lecer e tempo libre cristián impulsado polo carisma das servas de San Xosé, que pretende ser un medio para a vivencia da espiritualidad de Nazaret.