LEMA E OBXECTIVOS

 

Confianza

 

Valor institucional curso 2019-2020

 

O valor institucional que presidirá todas as accións formativas deste curso (académicas, pastorales, complementarias) será a CONFIANZA.

O lema seleccionado para facer explícito este valor é:

Conto contigo! ¡Conta conmigo!

(I cont on you! Count on me!)

 

e a cita bíblica que o acompaña e apoia é:

“Eu estou convosco todos os días” (Mt 28, 20b).

 

 

Obxectivo xeral

 

Facer dos nosos centros educativos espazos nos que se desenvolva e se fortalezca confianza, nos que haxa un clima participativo, alegre, seguro, esperanzado e cheno de vida que faga posible relacionarnos con Deus, connosco, cos demáis e cos acontecementos favorecendo a fe, a trasparencia, a familiaridad e o compromiso, desde o convencimiento de que Deus confía en nós.  

"A confianza é un valor imprescindible presente na nosa vida, de xeito innato e tamén de xeito adquirido, que provoca en nós seguridade, verdadeira alegría, esperanza firme e vida, e experiméntase e permítenos relacionarnos con Deus (favorecendo e posibilitando a fe, a entrega, o abandono nas súas mans, a interioridade e a oración), cun mesmo (favorecendo e posibilitando o crecemento, a madurez, o benestar, o propio proxecto de vida e o discernimiento), cos demais (favorecendo e posibilitando a familiaridad, o compañerismo, a amizade, a sinceridade, a entrega, a trasparencia e a misericordia) e cos acontecementos (favorecendo e posibilitando o optimismo, a serenidade, a vitalidade, a valentía, a objetividad e o compromiso).

 

Tanto o lema como o texto bíblico plásmanse en diferentes carteis, acordes coas distintas etapas educativas, e outros formatos gráficos alusivos:

  •  Educación Infantil

  • Educación Primaria

    Educación Secundaria e Bacharelato