Actividades Extraescolares

Numerosos estudos sinalan que o 65% dos nenos e nenas que hoxe están en Educación Infantil ou Primaria traballarán en empregos que aínda non existen, e farano nunha contorna global máis esixente que nunca.

Esta realidade fai necesario que as futuras xeracións prepárense para un mundo cambiante e, sobre todo, emocionante, desenvolvendo competencias que vaian máis aló do currículo ordinario.

Con este obxectivo, naceu Xtrafec, o departamento propio para a xestión e o desenvolvemento das actividades extraescolares nos colexios de FEC, apoiando así ao proxecto educativo do centro.

No caso do Colexio FEC San José , ofertamos diferentes actividades  para todas as etapas, agrupadas en catro escolas:

Escola de Arte e Creatividade

Estimúlase o desenvolvemento do pensamento crítico, promovendo o gusto pola expresión das emocións propias e buscando a lectura das emocións do artista en obras alleas.

Escola de Deporte

A nosa escola recolle actividades de sempre como o fútbol, baloncesto e o baile, e incorpora actividades como o xadrez ou pilates que enriquecen a formación integral da persoa.

Escola de Ciencia e Tecnoloxía

Nesta escola propoñemos actividades que abarcan todas as ramas de STEAM. Buscamos a estimulación do alumnado a través de proxectos que lles dean unha visión tanto do desafío que se lles presenta como do mundo no que viven.

Escola de Comunicación e Idiomas

Nesta escola propoñemos actividades que abarcan todas as ramas de STEAM. Buscamos a estimulación do alumnado a través de proxectos que lles dean unha visión tanto do desafío que se lles presenta como do mundo non que viven.

Actividades extraescolares
para o curso 22-23

 

As actividades extraescolares comezan en setembro/otubro(dependendo da actividade) e  finalizan en xuño.

As inscricións para calquera actividade pódense  ao longo de todo o curso, sempre que haxa prazas dispoñibles.

As actividades son de carácter voluntario e non lucrativo

Coñece ao coordinador de XTRAFEC no noso centro

card image

Pedro Muradás

Coordinador Xeral de actividades extraescolares

Pedro Muradás

Coordinador Xeral de actividades extraescolares de San Xosé Lugo
pedro.muradas@xtrafec.com

Coordinador: Pedro Muradás

Luns e martes de 10:00 a 11:00 horas

Teléfono: 982 221 501

649 817 456

E-mail: pedro.muradas@xtrafec.com