ANAR

ANAR e FEC uníronse para traballar xuntos na protección de nenos/as e adolescentes.

O obxectivo principal da Fundación ANAR nos colexios é dar a coñecer os seus proxectos e liñas de atención para que, tanto os/as nenos/as e adolescentes, como os pais, nais e educadores, poidan recibir axuda cando teñan algún problema. Pero non só esto; é básico actuar desde a prevención e para iso, ANAR e FEC puxeron en marcha un programa de prevención e formación específica para alumnado, familias e educadores FEC.

Teléfono para el alumnado

900 20 20 10

Teléfono para familias y educadores

600 50 51 52

Chat online

Líneas de atención 24/7

Gratuítas, confidenciais  e  anónimas.