ANPA ( asociación de Nais e Pais)

ANPA San José Lugo é unha asociación, sen ánimo de lucro, formada polas nais e os pais do alumnado deste centro educativo cuxa finalidade é a de participar e intervir na xestión do centro, co fin de mellorar a educación e lograr un clima de convivencia no mesmo.
A AMPA é unha organización viva que han de funcionar como o eixo da participación organizada e colectiva das familias no centro: asesorando, informando, reivindicando, defendendo os dereitos das familias e do alumnado e facilitando o acceso ao mesmo.