Bacharelato  Dual

O Bacharelato Dual Americano é un programa creado e desenvolvido por Academica Corporation, que é a maior institución estadounidense de xestión educativa. O Diploma Dual permite aos alumnos obter 2 titulacións simultáneas a propia do seu país e o American High School Diploma, todo iso a través dun sistema de ensino-aprendizaxe online, acompañado de profesorado norteamericano e tutorizado en España por educadores de Fundación Educación Católica. Durante o programa, o alumnado desenvolve a moi alto nivel a competencia lingüística en inglés, a competencia dixital e a autonomía, así como a capacidade emprendedora.