Bacharelato

Metodoloxía

O obxectivo é que o alumnado de Bacharelato se  sinta motivado, estimulado e retado a mostrar a mellor versión de si mesmo.

Espéralles un mundo global e esixente, no que a creatividade e a formación serán claves, pero tamén a interioridade e a intelixencia emocional.

Na etapa de Bacharelato fomentamos a autonomía, a iniciativa, a resiliencia,  a responsabilidade, o pensamento crítico e creativo, o traballo colaborativo e a excelencia académica no noso alumnado.

Para iso, traballamos a través de Team-Based Learning, unha metodoloxía activa, colaborativa e centrada no alumnado, que fomenta o desenvolvemento do pensamento crítico e asegura a súa aprendizaxe profunda e competencial no alumnado.

Do mesmo xeito, potenciamos a aprendizaxe individual e autónoma a través da Aprendizaxe Baseada en Proxectos dentro dun plan definido por obxectivos e procedementos. Esta metodoloxía permite potenciar a autonomía e a responsabilidade, favorecendo unha aprendizaxe máis experiencial.

Durante a etapa de Bacharelato adquire tamén especial relevancia a empatía, a solidariedade e a intelixencia emocional. Traballamos todos estes aspectos a través das experiencias de Aprendizaxe-Servizo, potenciando o espírito construtivo e solidario dos estudantes.

Queremos que todo o alumnado teña as habilidades, coñecementos e competencias necesarias para enfrontarse aos retos que se atopará no futuro. Para iso, procuramos unha atención individualizada e orientación ao alumnado, a través do  Plan de Acción Titorial no centro.

Dimensión internacional

Nuestro colegio es un centro plurilingüe y está integrado en el Plan de BEDA. 

Ofrecemos la posibilidad de que los alumnos que lo deseen se presenten a los exámenes de Cambridge ESOL, que podrán realizarse en nuestro propio centro.

Además, en esta etapa, seguimos contando con auxiliares de conversación nativos con el objetivo de que el alumnado pueda compartir momentos y experiencias con hablantes de otras lenguas y naciones, algo esencial de cara al impulso de comunidades abiertas a un enfoque internacional de la educación.

Gracias a la acreditación Erasmus + nuestro alumnado podrá experimentar diferentes experiencias de inmersión en lengua inglesa y francesa( segunda lengua extranjera ) .

Bacharelato Dual

O Bacharelato Americano é un programa creado e desenvolvido pola Corporación Académica, que é a maior institución de xestión educativa dos Estados Unidos. O Diploma Dual permite aos estudantes obter 2 títulos simultáneos, o do seu país e o American High School Diploma, todo a través dun sistema de ensino-aprendizaxe en liña, acompañados por profesores norteamericanos e titorizados en España por educadores da Fundación Educación Católica. Durante o programa, os estudantes desenvolven a súa competencia lingüística en inglés, competencia dixital e autonomía, así como a súa capacidade emprendedora, a un nivel moi alto.

Modalidades, itinerarios e optativas

O centro oferta as seguintes modalidades e itinerarios:

Bachillerato de Ciencias y Tecnología

Opción orientada a aquellos alumnos con intereses por estudiar carreras relacionadas con el mundo científico,  tecnológico y sanitario. Los estudiantes que acceden a esta modalidad de Bachillerato suelen destacar por su interés en disciplinas tecnológicas como la Física, las Matemáticas, la Ingeniería o muestran preferencias e intereses por alguna de las Ciencias de la Salud como Medicina, Veterinaria, Medio Ambiente, Enfermería, Química, Bioingeniería, Farmacia, Biotecnología etc…

En 1º de Bachillerato ofertamos los siguientes itinerarios:

  • Itinerario 1-Matemáticas I-Biología ,Geología y Ciencias ambientales- Física y Química
  • Itinerario 2-. Matemáticas I-Dibujo Técnico I-Física y Química.

Optativas : TIC I y  francés.

En 2º de Bachillerato ofertamos las siguientes modalidades:

  • Itinerario  1. Matemáticas II o Matemáticas aplicadas II -Biología – Física .
  • Itinerario 2. Matemáticas II o Matemáticas aplicadas II- Biología –  Química
  • Itinerario 3.Matemáticas II o Matemáticas aplicadas II – Dibujo Técnico II –  Química.
  • Itinerario 4.  Matemáticas II o Matemáticas aplicadas II- Dibujo Técnico II – Física

Optativas : Química, Geografía, Francés y TIC.

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

El centro cuenta con el itinerario de Ciencias Sociales, modalidad dirigida a estudiantes que se sientan atraídos por temáticas sociales, políticas, económicas, históricas o humanísticas. El perfil del estudiante suelen ser personas observadoras que sienten curiosidad por la sociedad que les rodea, comunicativos y con habilidades sociales.

En 1º de Bachillerato ofertamos  :

  • Itinerario  1. Latín I- Economía – Historia del mundo contemporáneo.
  • Itinerario  2- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I- Economía -Historia del Mundo Contemporáneo

   Optativas de TIC y Francés.

En 2º de Bachillerato contamos con:

  • Itinerario 1-Latin II -Empresa y modelos de Negocio – Historia del arte
  • Itinerario  2- Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II- Empresa y Modelos de Negocio -Historia del Arte

Optativas: Química, Geografía, Francés y TIC

A elección do itinerario é un momento moi importante na vida escolar e configura a primeira gran decisión académica que terá que tomar o alumnado. É importante axudalo a ser consciente diso e das pistas que elixa.

Nesta liña, o Departamento de Orientación organiza cada ano unha serie de actividades nas que participan os principais centros educativos de Galicia, tanto públicos como privados.

ABAU

Un dos principais obxectivos da etapa de Bacharelato é preparar ao alumnado para superar con éxito as probas ABAU e poder acceder no futuro aos estudos que desexen.

Unha vez rematado o curso, o noso alumnado dispón de varios días para resolver dúbidas, así como a posibilidade de realizar no propio centro educativo simulacros de probas ABAU, o que lles proporcionará unha maior seguridade á hora de realizar as oficiais.

Horario

Lunes

De 8:40 a 14:25 horas

De 16:00 a 17:50 horas

Martes, miércoles, jueves y viernes

De 8:40  a 14:25 horas

Instalacións

Aulas

Laboratorios

Biblioteca

Comedor

Patio

Servizos