Calendario escolar 2022-23

Datas de comezo de curso

Todas as etapas:

11 de setembro.

Datas de fin de curso

Infantil, Primaria, Secundaria e 1.º de Bacharelato:
21 de xuño.

2.ºde Bacharelato dependerá das datas oficiais da ABAU

Días festivos

5 e 12  de outubro.

1 de novembro.

6,7  e 8 de decembro.

12, 13 e 14 de febreiro.

1 de abril.

1 ,16 e 17  de maio.

Períodos vacacionais

Do 22 de decembro ao 7 de xaneiro.

Do 25  ao 29 de marzo

A partir do 21 de xuño.