Calendario escolar 2022-23

Datas de comezo de curso

Todas as etapas:

8 de setembro.

Datas de fin de curso

Infantil, Primaria, Secundaria e 1.º de Bacharelato:
21 de xuño.

2.ºde Bacharelato dependerá das datas oficiais da ABAU

Días festivos

5, 12 e 31 de outubro.

1 de novembro.

6 e 8 de decembro.

2o, 21, e 22 de febreiro.

10 de abril.

1 e 2 de maio.

Períodos vacacionais

Do 23 de decembro ao 8 de xaneiro.

Do 1 ao 9 de abril.

A partir do 21 de xuño.