Capellanía

No centro existe un servizo de capellanía que coordina o Equipo de Animación Pastoral do centro e que conta con dous sacerdotes, relixiosos e diocesanos, que desempeñan un importante labor de acompañamento, formación, presenza e celebración da fe.