Comedor escolar

Este servicio ofrécese  para todo o alumnado desde  Educación Infantil hasta Bacharelato.

Actualmente, o servizo préstao a empresa ARUME, ofrecendo a manutención diaria ao mediodía para máis de 100 alumnos en tres espazos diferenciados (Infantil, Primaria e Secundaria-Bacharelato) . A comida elabórase nunha cociña central, desenvolvendo un menú equilibrado e variado mensualmente que pode consultarse na plataforma educativa Educamos.

Existe diferentes bonos mensuais (de 4, 3, 2 e 1 día) e ademais o alumnado que o precise tamén pode facer uso do comedor de forma esporádica, avisando en conserxería ese mesmo día pola mañá.