COMEZO DE CURSO BACHARELATO

HORARIO DE ENTRADA E PORTAS DE ACCESO
LUNS, 11 DE SETEMBRO : de 10:30h  a 14:25h
A PARTIR DO 12 DE SETEMBRO RETOMAMOS O HORARIO HABITUAL:
MAÑÁS de  8:40 h A 14:25h.
TARDES DE LUNS de 16:00 h. a 17:40h
ENTRADAS E SAÍDAS POLO CALLEXÓN DA RÚA DO MERLO
O ALUMNADO NOVO ENTRARÁ ÁS 10:00 h.  POLA PORTA DE PORTERÍA, ONDE Os TITORES ESPERARÁN  PARA ACOMPAÑARLLES ás  AULAS CORRESPONDENTES.