Custodia matinal

Este servizo ofrécese para o alumnado desde 4.º de Educación Infantil  desde as 7.50 horas

A entrada é polas aulas de 4.º de Infantil, que teñen as portas de acceso polo patio principal.

Este servizo pódese solicitar en calquera momento do curso e hai a opción de utilizalo tamén de forma esporádica, avisando en conserxería ou aos propios monitores o día que se necesite.