Educación Infantil

Metodoloxía

Sabemos que nos seis primeiros anos de vida o cerebro experimenta un gran  potencial de desenvolvemento, polo que poñemos todo o noso esforzo en procurar que, na etapa de Educación Infantil, consolídense ben as bases das futuras aprendizaxes escolares.

A estimulación temperá nesta etapa, cun programa físico que se realiza a diario e un proxecto de ciclo baseado na teoría de as Intelixencias Múltiples aplicadas á educación, permítenos potenciar o mellor de cada alumno e dar o maior número de posibilidades de éxito a cada un deles. A través de proxectos de comprensión, nos que sempre aparecerán integradas as tres áreas do currículo desta etapa, fomentamos a motivación, a cultura de pensamento, a aprendizaxe cooperativa e a participación das familias na vida escolar. Esta participación materialízase na realización de talleres mensuais nos que os familiares entran nas aulas para colaborar co profesorado en distintas actividades programadas indistintamente polos docentes ou as propias familias

Doutra banda, a lecto-escritura e a lóxica-matemática son instrumentos fundamentais para a adquisición de todas estas competencias, xa que, se estas áreas instrumentais non se manexan ben, dificilmente pódese chegar a conseguir a competencia global que sería a que todos os alumnos deberían conseguir ao terminar a súa escolarización.

Utilizamos o Proxecto EMat, baseado no xogo e a manipulación que ofrece a posibilidade de comprender un concepto matemático desde oito perspectivas diferentes (as referidas ás oito intelixencias).

Traballamos a lecto-escritura baixo un enfoque construtivista, empezando por unha lectura globalizada, para continuar descubrindo a relación fonema-grafema e terminar asociándoos con relativa velocidade, ata chegar á comprensión do que se le. Nos tres cursos desta etapa todo o noso alumnado participa tamén do programa Xadrez na aula, que promove o desenvolvemento de múltiples habilidades mentais que optimizarán os seus procesos de aprendizaxe e ademais auxiliares de conversación en lingua inglesa acompañan a inmersión lingüística neste idioma desde idades temperás.

As relacións sociais son un factor fundamental na adquisición de coñecemento e desenvolvemento de habilidades. Deseñamos situacións de aprendizaxe que permitan a aprendizaxe entre iguais, sendo a aprendizaxe cooperativa unha metodoloxía fundamental nesta etapa.

Dimensión internacional

Apostamos pola introdución dunha segunda lingua desde Educación Infantil para contribuír ao enriquecemento persoal, intelectual e emocional, así como á inclusión social.

Cremos que fomentar a posibilidade de compartir momentos e experiencias con falantes doutras linguas e nacións convértese en algo esencial de fronte ao impulso de comunidades abertas a un enfoque internacional da educación. Por iso, en todas as etapas educativas contamos con auxiliares de conversación nativos.

Desde o 2010 o centro é parte do Programa BEDA Kids que recoñece o traballo de calidade en relación ao ensino bilingüe en Educación Infantil.

Horario

7:50 - Custodia matinal

O colexio abre as súas portas ás 7.50 horas e ofrece para ese tramo horario  un servizo de custodia matinal.

9:00 - Acollida

Empezamos o día con forza e enerxía, dándonos os bos días na asemblea.

9:30 - Estimulación temperá

A primeira hora da mañá, dividímonos en grupos pequenos e mesturámonos con compañeiros doutras clases para traballar os diferentes programas de estimulación temperá.

11:00 - Almorzo

Tomamos, nas aulas, o almorzo que traemos de casa, tendo en conta os propostos no “Tren de almorzo saudable”

11:30 -Patio

Aproveitamos se non chove para saír ao patio exterior de entrada ou á aula de natureza e xogar coa area ou os xogos que máis nos/nos gustan.

Se chove baixamos ao salón de actos, onde facemos outro tipo de xogos, como carreiras de motos ,que nos/nos encantan.

12:30 - Actividade Lectiva

Durante este tempo  fomentamos a curiosidade, o descubrimento e as ganas por aprender, con diferentes  proxectos de comprensión  , utilizando o xogo como principal recurso de aprendizaxe.

13:30 -Especialidades

Encántannos a  música, o inglés , a psicomotricidade e  a relixión , con diferentes profesores especialistas cos que tamén aprendemos e divertímonos moito.

14:20 - Comedor

No comedor aprendemos a comer de todo, así como normas básicas de alimentación e hixiene.

15:30 - Descanso

A partir desta hora podemos irnos para casa, pero tamén quedarnos unha hora máis xogando cos nosos amigos e cos profes que nos/nos acompañan ata as 16.30

16:00-18:00 Actividades extraescolares

Cada día da semana, podemos elixir diferentes actividades extraescolares

Instalacións

Aulas

Aula multisensorial

Aula psicomotricidad

Comedor

Patio

Uniforme escolar

É obrigatorio para todo o alumnado de Infantil , primaria e ESO asistir ao colexio co uniforme completo (incluíndo Babi no caso de Infantil e 1.º, 2.º, 3.º e 4.º de  Primaria).

Os alumnos do noso colexio deberán usar a uniformidade de Educación Física para o desenvolvemento destas actividades.

As zapatillas de deporte deben ser de cor branca e os zapatos do uniforme de rúa, azul mariño.

O uniforme non dispón de abrigo, pero este sempre deberá ser de cor azul mariño.

Actualmente, pódese adquirir na tenda Sfera do centro comercial As Termas e en  O Corte Inglés ( tamén on-line)

O uso correcto do uniforme, así como a boa presentación persoal, son signos de educación  e respecto aos demais e axudan aos alumnos na adquisición de hábitos de limpeza e orde. É responsabilidade dos titores legais que o alumnado asista ao colexio aseado e ben presentado.

Servizos

Extraescolares

Plataforma Educamos

No colexio realízase o cambio de roupa necesario nos casos  nos que algún menor necesite ser asistido por falta de control de esfínteres, vómitos ou calquera outra circunstancia.