Educación Primaria

Metodoloxía

A etapa de Educación primaria está dividida en tres ciclos que abarcan 6 cursos académicos.

Nesta etapa  o noso proxecto busca axudar a crecer como persoas, en todas as dimensións, cunha metodoloxía encamiñada a axudar ao desenvolvemento das competencias clave e a orientar as aprendizaxes para a propia realización persoal. Entendemos que o noso alumnado debe formar parte da sociedade como cidadáns activos e desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.

Apostamos por  Aprendizaxe Cooperativa, unha ferramenta moi potente, que permitirá e facilitará a aprendizaxe de maneira inclusiva, autónoma e solidaria e continuamos o traballo por Proxectos desde a perspectiva da teoría de as Intelixencias Múltiples. O proxecto Emat que ofrece a posibilidade de traballar e comprender os conceptos matemáticos desde as oito intelixencias, a través do xogo e a manipulación e a robótica traballada de forma transversal, son tamén acenos da nosa preocupación por aprendizaxes prácticas e significativas.

Nesta etapa o noso alumnado comeza a participar en proxectos de Aprendizaxe e Servizo, mediante os cuales as nenas e nenos identifican na súa contorna próxima situacións con cuxa mellora se comprometen, desenvolvendo habilidades, actitudes e valores, actuando sobre a realidade co compromiso de mellorala. Colaboramos habitualmente  con entidades próximas, como o Centro de discapacitados San Vicente de Paúl, a residencia de maiores Albertia ou o centro APSNAIS.

Dimensión internacional

O noso colexio forma parte do programa BEDA de Escolas Católicas impartindo en inglés  a materia de Arts e unha sesión semanal de Physical education.

Ademais, ofrecemos a posibilidade de que os alumnos que o desexen preséntense aos exames de Cambridge ESOL.

O incluír a posibilidade de compartir momentos e experiencias con falantes doutras linguas e nacións, convértese en algo esencial de fronte ao impulso de comunidades abertas a un enfoque internacional da educación. En todas as etapas educativas contamos con auxiliares de conversación que nos/nos permiten facer realidade este obxectivo.

Horario

7:50 - Custodia /estudio matinal

9:00 - Entrada

10:00 - Tempo lectivo

10:50 - Primeiro recreo

11:15 - Tempo lectivo

13:05 - Segundo recreo

13:25 - Tempo lectivo

14:20 - Fin da xornada /Comedor

16:00 h Actividades Extraescolares

Instalacións

Aulas

Aula de Música

Comedor

Patio

Uniforme escolar

É obrigatorio para todo o alumnado de Infantil Primaria e ESO asistir ao colexio co uniforme completo (incluíndo Babi no caso de Infantil e 1.º, 2.º, 3.º e 4.º de  Primaria).

Os alumnos do noso colexio deberán usar a uniformidade de Educación Física para o desenvolvemento destas actividades.

As zapatillas de deporte deben ser de cor branca e os zapatos do uniforme de rúa, azul mariño.

O uniforme non dispón de abrigo, pero este sempre deberá ser de cor azul mariño e sen adornos de calquera outro cor.

Actualmente, pódese adquirir na tenda Sfera , do centro comercial As Termas ou en  O Corte Inglés (tamén online).

O uso correcto do uniforme, así como a boa presentación persoal, son signos de educación e respecto  axudan aos alumnos na adquisición de hábitos de limpeza e orde. É responsabilidade dos titores legais que o alumnado asista ao colexio aseado e ben presentado.

Servizos

Custodia matinal

Plataforma Educamos