“O mellor colexio para o mundo”

Toda práctica educativa baséase nunha determinada antropoloxía que ten detrás un modelo do ser humano. Dende a FEC queremos transmitirlle ao noso alumnado unha visión da vida e un modelo concreto de ser persoa que non exclúa o respecto polo crecemento e as peculiaridades da persoa, nin polas opcións vitais que poidan tomar na súa vida.

Así, realizamos a nosa tarefa educativa co obxectivo de que o noso alumnado sexa persoas equilibradas, agradecidas, competentes, libres, comprometidas e, por suposto, felices; e guiámoslles para que nazan todo o bo, o fermoso e o verdadeiro que leva dentro a persoa.

Toda a nosa comunidade educativa vive a educación con entusiasmo, sabendo que o final do camiño é educar persoas máis plenas e felices, que desenvolven o seu propio talento para descubrir o seu lugar no mundo e están comprometidas coa construción dun mundo máis xusto.

Queremos aportar á sociedade personas…

Equilibradas

Contemplamos o ser humano desde a súa integridade, en todas e cada unha das súas dimensións: física, relacional, emocional, intelectual e espiritual. O cultivo da interioridade cobra un papel especial.

Competentes

Non só porque posúen unha excelente formación académica que lles axudará a funcionar sen problemas nunha sociedade globalizada como a do século XXI, senón tamén porque son creativos e capaces de descubrir e aceptar todos e cada un dos seus diferentes talentos e traballar duro para fortalecelos e desenvolvelos.

Libres

Que teñan espírito crítico e capacidade de autocrítica para que sexan moralmente autónomos, é dicir, capaces de tomar e asumir as consecuencias das súas decisións, a partir da súa propia conciencia, arraigada nos valores evanxélicos.

Comprometidas

Porque teñen empatía para poñerse no lugar dos demais e determinación para implicarse na defensa dos dereitos de todos, sobre todo dos últimos. Tamén comprometidos co mundo no que vivimos, en particular coa sustentabilidade do noso planeta.

Agradecidas

Persoas abertas a unha sociedade plural, tolerante e dialogante, que adoptan unha actitude proactiva dende a vocación de servizo aos demais e ao ben común porque son persoas agradecidas a Deus, co don da vida, coas persoas que as rodean e coa sociedade. en xeral.

Felices

Persoas protagonistas do seu propio crecemento e desenvolvemento, conscientes de que a súa primeira vocación é aprender a vivir plena e felizmente cos e para os demais.