Equipo Directivo

DIRECCIÓN XERAL

Eulalia López Lorca

Directora Xeral

DIRECCIÓN ACADÉMICA ESO-BAC

Marisol López Rodríguez

Directora Académica

XEFATURA DE ESTUDOS

Antonia Gamallo López

Xefa de Estudos

COORDINACIÓN XERAL DE ANIMACIÓN PASTORAL

María Rodríguez López

Coordinadora de Animación Pastoral

ADMINISTRACIÓN

Arturo Corral Flores

Administrador