Equipo Directivo

DIRECCIÓN XERAL

Eulalia López Lorca

Directora Xeral

XEFATURA DE ESTUDOS

Marisol López Rodríguez

Xefa de Estudos

COORDINACIÓN  XERAL DE ANIMACIÓN PASTORAL

María Rodríguez López

Coordinadora Xeral
de Animación Pastoral

ADMINISTRACIÓN

Arturo Corral Flores

Administrador