Espazos para a oración e a celebración

O espazo dedicado á oración matinal e á recollida do día forma parte da nosa dinámica evanxelizadora. Así mesmo, acollemos as celebracións eucarísticas, celebración de tempos litúrxicos fortes e celebracións dos Santos e Fundadores dos carismas que conforman a nosa universidade.

O centro renovou espazos para a oración e a celebración.