Comunicacións avanzadas (EDUCAMOS)

A escola non pode quedar á marxe do coñecemento global e tecnolóxico da sociedade na que vivimos. Por iso o noso colexio aposta pola plataforma Educ@mos, a través da que as familias poden ter información actualizada de toda a vida escolar: notificacións, ausencias, cualificacións, comunicación co profesorado, circulares,etc.