Consello Escolar

O Consello Escolar é o máximo órgano de participación no Centro no referente ás ensinanzas obxeto de concerto educativo coa Administración e está formado por :

A Dirección do Centro , tres representantes dan Entidade Titular do Centro, catro representantes do profesorado, catro representantes das nais e pais, dous representantes do alumnado (a partir de 1º de ESO), e un representante do persoal de administración e servicios.