Convivencia Escolar

 PLAN DE CONVIVENCIA DO COLEXIO FEC SAN JOSÉ 

A continuación recollemos os enlaces á seguinte documentación vencellada ao noso Plan de Convivencia.

 1. Plan Marco de Convivencia 2020 -2024
 2. Normativa de Organización e Funcionamento curso 2022-23
 3. Protocolos Xunta de Galicia
 4. Protocolo de Protección de Datos
 5. Protocolo de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
 6. II PLan de actuacións para a igualdade
 7. Páxina de igualdade Xunta 
 8. Fundación ANAR
 9. Guía de actuación ante a violencia de xénero no ámbito educativo
 10. Novo protocolo de prevención do suicidio en Galicia  

 

TELÉFONOS DE INTERÉS:

 • 016 - tfl contra Violencia Xénero (Delegación Gobierno contra la VG)
 • 900 018 018 - tlf contra Acoso Escolar (Ministerio Educación)
 • 024 - Línea Atención a la conducta suicida (sanidad.gob)

E NO COLEXIO, NON TE QUEDES CALADO, FAINOLO SABER:

 • Teléfono do colexio (982 22 15 01)
 • Servizo de Plataforma
 • Buzón de Suxestións en Conserxería
 • Ponte en contacto cos teus profesores, titor, o  Equipo Directivo ou o  Equipo de Orientación
 • Conta de correo específica para cuestións relacionadas coa Convivencia Escolar: mmar.fernandez@colegiosfec.com

 

Se queres máis información sobre cómo navegar seguro pola rede, preme en calquera de estos dous enlaces:

Inicio