Convivencia Escolar

 PLAN DE CONVIVENCIA DO COLEXIO FEC SAN JOSÉ 

A continuación recollemos os enlaces á seguinte documentación vencellada ao noso Plan de Convivencia.

 1. Plan Marco de Convivencia 2016 -2020
 2. Normativa de Organización e Funcionamento curso 2021-22
 3. Adenda Normativa Ensino a Distancia
 4. Protocolos Xunta de Galicia
 5. Protocolo de Protección de Datos
 6. Protocolo de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
 7. Guía de actuación ante a violencia de xénero no ámbito educativo

 

E NO COLEXIO, NON TE QUEDES CALADO, FAINOLO SABER:

 • Teléfono do colexio (982 22 15 01)
 • Servizo de Plataforma
 • Buzón de Suxestións en Conserxería
 • Ponte en contacto cos teus profesores, titor, el Equipo Directivo ou o  Equipo de Orientación
 • Contaa de correo específica para cuestións relacionadas coa Convivencia Escolar: mmar.fernandez@colegiosfec.com

 

Se queres máis información sobre cómo navegar seguro pola rede, preme en calquera de estos dous enlaces:

Inicio