Educación Secundaria Obrigatoria (12-16 anos)

A OFERTA EDUCATIVA DA ESO fundaméntase co ánimo de motivar e favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe, tanto para os alumnos como para os profesores, mediante a utilización de metodoloxías  proactivas que favorecen a aprendizaxe dos contidos tanto curriculares como  extracurriculares, anima ao profesor na súa vocación de educador e son unha motivación para os alumnos do século  XXI.

Estamos convencidos de que o uso de distintas metodoloxías no proceso de ensino-aprendizaxe e o traballo interdisciplinar,  favorecen a  relación dos contidos coas Competencias clave, conectándoos desde as distintas materias, o que actúa como un motor de motivación para alcanzar unha avaliación positiva.

Conscientes da necesidade de aprender a utilizar  críticamente as  tecnoloxías, xa que a realidade dixital é unha rutina para os alumnos do século  XXI, as nosas aulas están dotadas de material tecnolóxico que facilita o acceso ás mesmas tanto a alumnado como a profesorado. O programa  Onmat de matemáticas, con soporte principalmente dixital e a robótica ligada ás materias de plástica e tecnoloxía son exemplo do fomento deste tipo de ferramentas. Ademais, a través das distintas aplicacións que a plataforma Educamos pon á nosa disposición, fomentamos o traballo en rede, entre a nosa comunidade educativa e tamén  con comunidades educativas doutros centros , dentro e fóra da nosa Institución .

Preocúpanos moito a dimensión internacional da educación , e acompañan aos nosos alumnos e profesores auxiliares de conversa en lingua inglesa, para potenciar a inmersión neste idioma. O noso alumnado participa tamén en intercambios internacionales con outros centros europeos e poden cursan no noso propio centro o Programa de Bacharelato Dual Americano

A participación do alumnado en proxectos solidarios consolídase nesta etapa, mediante diversos programas de voluntariado, con Cáritas Diocesana (no comedor de San Froilán) e coa ONG Taller de Solidariedade.