Educacion Infantil (3-6 anos)

Sabemos que nos seis primeiros anos de vida o cerebro experimenta o maior potencial de desenvolvemento, polo que ponemos todo o noso esforzo en procurar que na etapa de Educación Infantil, se consoliden ben as bases das futuras aprendizaxes escolares.

Apostamos por un proxecto de ciclo innovador, baseado na teoría das INTELIXENCIAS MÚLTIPLES aplicadas á educación, que nos permita sacar o mellor de cada alumno e dar o maior número de posibilidades de éxito a cada un deles.

A través de PROXECTOS DE COMPRENSIÓN, nos que sempre aparecerán integradas as tres áreas do currículo, fomentamos a motivación, a cultura de pensamento, a participación das familias na vida escolar, así como o traballo cooperativo tanto a nivel de aula, como de ciclo y de colexio. Porque a escola ten que PREPARAR PARA A VIDA e na vida real os nosos alumnos terán que pensar o que van a facer, planificar o traballo, preparar o material, buscar os recursos e axudas necesarias para realizarlo, idear cómo o van a expoñer e evaluar os resultados do mesmo (potenciando la toma de decisións, a autonomía, a autoestima, o compartir, o saber ceder, o aceptar e valorar ao outro...).

Doutra banda, a lecto-escritura e a lógica-matemática son instrumentos fundamentais para a adquisición de todas estas competencias, e si estas áreas instrumentais non se manexan ben, difícilmente pódese chegar a conseguir A COMPETENCIA GLOBAL que sería a que todos os alumnos deberían haber conseguido ao terminar a súa escolarización.

Utilizamos o Proxecto EMat, baseado no xogo e a manipulación que ofrece a posibilidade de comprender un concepto matemático desde oito perspectivas diferentes (as oito intelixencias).

Traballamos a lecto-escritura baixo un enfoque constructivista, empezando por unha lectura globalizada, para continuar descubrindo a relación fonema-grafema e terminar asociándoos con relativa velocidade, ata chegar á comprensión do que se le.

Nos tres cursos desta etapa todo o noso alumnado participa tamén do programa Xadrez na aula, que promove o desenvolvemento de múltiples habilidades mentais que optimizarán os seus procesos de aprendizaxe e ademais auxiliares de conversación en lingua inglesa acompañan a inmersión lingüística neste idioma desde idades temperás.

E todo iso baixo o prisma do Evanxeo, que empapando o noso facer diario, inspíranos para formar alumnos autónomos, donos dun pensamento crítico e creativo e, que desde la libertade, sexan capaces de comprometerse na tarefa de mellorar o mundo en que lles toque vivir, seguindo a mensaxe de Xesús.