Libros e uniformes

 O Centro ofrece servizo de librería para a adquisición voluntaria de libros de texto na primeira semana de setembro.

O uniforme comezou a ser de uso obligatorio en Infantil no curso 2013-2014 e foise  implantando progresivamente. 

Actualmente o seu uso é obligatorio ata 4º curso da ESO.

A vestimenta de Educación Física é uniforme tamén ata 4º da ESO, sendo obligatorio o chándal e o polo e de carácter voluntario o pantalón curto.