Bachillerato Dual Americano

O noso colexio ofrece aos alumnos a partir de 2º de ESO a posibilidade de obter o Diploma de Bacharelato Dual. Este programa, que é posible grazas á alianza estratéxica entre  FEC e  Academica  Corporation, supón que os nosos alumnos poidan estar matriculados no colexio e simultaneamente nun  High School en EEUU, cursando ambos os estudos ao mesmo tempo e obter -ao finalizar o programa- o título de Bacharelato americano.

Isto supón unha vantaxe diferencial para os alumnos que participan no programa quen, aínda que han de realizar un esforzo extra, conseguen crecer en autonomía, ademais de desenvolver a un nivel de excelencia as súas competencias lingüísticas en inglés e tamén as tecnolóxicas, ao ser un programa 100% en liña.

 

Descarga aquí o  folleto informativo de Bacharelato  Dual nos Colexios FEC

Ver vídeo de presentación ou presentación en PDF

 

Testimonios

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES

 

A quen se dirixe?

Este programa está enfocado principalmente a alumnos con resultados notables pois supoñerá unha formación en liña extra coa que terán que completar o currículo ordinario. Ademais, estes alumnos deben ter un bo nivel de inglés que deberán acreditar mediante un exame de nivelación en xullo.

No noso colexio o Diploma Dual pódese iniciar en 2º, 3º ou 4º ESO. A vantaxe de empezar en 2º ESO é que o alumno soamente terá que estudar 1 ou 2 materias por curso, reducindo o peso lectivo en Bacharelato para que poida centrarse nos seus obxectivos universitarios.  Podería comezarse tamén en 1º de Bacharelato, aínda que esixiría un maior esforzo que habería que valorar en cada caso porque o nivel de esixencia é alto.

 

Como funciona?

Os alumnos do Diploma Dual teñen que cursar 6 materias complementarias para obter a certificación americana. Estas pódense repartir en distintos cursos para aliviar a carga de traballo.

Por suposto, en todos os casos é un programa voluntario como tamén o é a modalidade elixida (dependendo do curso de comezo, hai ata catro programas distintos de Diploma Dual) en canto ao número de materias a cursar por ano académico.

Desas 6 materias, 4 son obrigatorias e 2  optativas, todas elas en inglés. Son materias que non están no currículo europeo e que ofrecen un plus de motivación ao estudante: Fotografía Dixital,  Criminología, Psicoloxía….

 

Experiencia e acompañamento:

Os alumnos do programa serán acompañados por un titor da institución que velará polo seu correcto desenvolvemento académico e persoal. Este ofreceralle asesoramento, seguimento, control e supervisará a súa evolución semanalmente para que ningún dos alumnos desvíese dos seus obxectivos.

 

Matrícula e condicións:

Podes consultar no colexio toda a información sobre o proceso de matriculación e condicións económicas favorables das que poderás gozar como membro de Colexios  FEC .