O NOSO CENTRO , XUNTO AO RESTO DE COLEXIOS FEC, EN ALIANZA COA ASOCIACIÓN ENSINANZA BILINGUE

O noso colexio, igual que o resto dos centros de Fundación Educación Católica , traballará da man da Asociación Ensino Bilingüe para poñer en marcha os plans de mellora necesarios para alcanzar o máximo nivel de calidade en cada un dos 21 Colexios  FEC

Como sabedes, autoavaliación e mellora son dúas dos piares da nosa cultura corporativa, por iso estamos encantados de comunicar o inicio deste proxecto que levará a cabo desde a área Pedagóxica.

O primeiro paso consiste na adhesión de cada un dos centros ao programa oficial de Mellora de Ensino Bilingüe. A partir desta, os centros terán acceso a varias autoavaliacións (unha en decembro e unha en xullo deste curso) que lles achegarán información de gran utilidade para detectar os puntos de mellora, poñer en valor as súas fortalezas e desenvolver plans de acción e corrección específicos, se fosen necesarios.

A ferramenta de autoavaliación fixa uns estándares que aseguran que a oferta educativa do colexio axústase a uns requisitos, a uns procedementos e a uns resultados que garanten un determinado nivel de calidade.

 

 

Que se avalía e como funciona a ferramenta?

 

A ferramenta de autoavaliación baséase nas respostas a un cuestionario que foi sometido a un proceso de validación de todos as súas  ítems, no que participaron un total de 30 expertos en ensino bilingüe e en ensino de idiomas, directores e docentes tanto de educación primaria como de educación secundaria. Ademais, 6 centros educativos participaron nun proxecto piloto para  testar a efectividade do seu funcionamento.

 

Cales son as áreas de avaliación:

 

1.       Centro

2.       Programa

3.       Metodoloxía

4.       Ensinos

5.       Formación do profesorado

6.       Recursos

7.       Auxiliares de conversación

8.       Nivel lingüístico e habilitación

9.       Avaliación

10.   Actividades

11.   Resultados da avaliación

 

Os centros educativos participantes no Programa de Mellora de Ensino Bilingüe reciben tras cada autoavaliación un informe global do centro e de cada unha das áreas avaliadas para que a partir deste poidan traballar os seus plans de mellora.