ENTREGA DE LIBROS E NOVO PRAZO DE COMPRA 

ENTREGA DE LIBROS

Os libros solicitados EN XULLO estarán á súa disposición no Hall de entrada do colexio entre os días 7 e 9 DE SETEMBRO

No caso de Educación Infantil no que os libros se trasladarán ás aulas, entregándose directamente ás titoras. Non fai falta vir recollelos.

O resto de niveis educativos terán a seguinte distribución horaria:

 

7 de setembro (mércores):

10 a 11- 1º Primaria

11 a 12- 2º Primaria

12 a 13 -3º Primaria

13 a 14 - 4º Primaria

 

8 de setembro (Xoves)

10 a 11- 5º Primaria

11 a 12 -6º Primaria

12 a 13- 1º ESO

13 a 14 -2º ESO

 

9 de setembro (Venres)

10 a 11- 3º ESO

11 a 12 -4º ESO

12 a 13 - 1º BAC

13 a 14 -2º BAC

 

SEGUNDO PRAZO COMPRA DE LIBROS

Establécese un segundo prazo do 5 ao 15 de setembro para compra de libros, a través da plataforma Educamos (web non app), nas mesmas condicións que o prazo anterior (exclusivamente en liña)