Os días 7, 8 y 9 de xullo  celebraránse en Galicia as probas de acceso á universidade, na convocatoria ordinaria.

A Consellería de Educación e a  CIUG acordan  que a convocatoria ordinaria das probas ABAU en Galicia será os días 7,8 e  9 de xullo de 2020.

 Coinciden que manter o modelo de examen e a duración do mesmo contribuirá a que as familias e ,sobre todo ,o  alumnado estén tranquilos, xa que se traballóu  sobre este modelo. O  que se ampliará é a opcionalidade das probas, de forma que se poda  obter a máxima puntuación , sin que o feito  de non ter recibido algún  dos contidos previstos llo  impida.