O obxectivo é traballar cos mellores profesionais na formación de dos nosos educadores, alumnado e familias para a prevención de calquera tipo de violencia ou abuso.

En que se concreta este acordo? 

Fase 1 -  Visibilización das liñas de atención dispoñibles

No teléfono 900 20 20 10 o alumnado poderá atopar resposta inmediata a todo tipo de problemas. Así mesmo, ponse ao dispor das familias e educadores o teléfono 600 50 51 52.

Estas liñas atenden 24/7, son gratuítas, totalmente confidenciais e anónimas. 

En todos os colexios  FEC darase visibilidade a estas canles a través de cartelería específica.

Así mesmo, traballaremos na concienciación dos nosos alumnos e alumnas. Respecto, empatía e  asertividad serán os tres piares sobre os que seguiremos traballando na construción dun clima de convivencia e seguridade, en liña co noso Plan de Acción Titorial e Código de conduta. 

Fase 2 - Programa de formación

 - En xaneiro, continuaremos a campaña con formacións específicas impartidas polo equipo de  ANAR ás que acudirán todos os educadores  FEC de Ed. Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos.

Tamén haberá outra formación específica para familias xa que sabemos que detrás dun neno ou adolescente en risco, pode haber un familiar preocupado que necesita ser orientado.

- En febreiro, as sesións de formación e sensibilización impartiranse ao alumnado desde 1º de Ed. Secundaria en diante.

En total máis de 14 sesións en liña con contidos como sinais de detección, valores, boas prácticas, etc.

Con todo iso, esperamos ter un impacto real na nosa comunidade educativa: 

- Transmitindo a importancia de pedir axuda. 

- Inspirando a nenos e adolescentes, educadores e familias para que desenvolvan a confianza que necesitan para actuar fronte a situacións de risco.

- Construíndo sobre os valores de solidariedade e respecto que forman parte da nosa identidade institucional.