ANAR e  FEC únense para traballar xuntos na protección de nenos e adolescentes

A Fundación  ANAR, a institución de referencia en materia de protección de nenos e adolescentes en risco, ten no ámbito escolar un dos seus principais focos de actuación.  

O obxectivo principal da Fundación  ANAR nos colexios é dar a coñecer os seus proxectos e liñas de atención para que, tanto os nenos e adolescentes, como os pais, nais e educadores, poidan recibir axuda cando teñan algún problema. Pero non só isto; é básico actuar desde a prevención e para iso,  ANAR e  FEC poñerán en marcha este curso un programa de prevención e formación específica para alumnado, familias e educadores  FEC.

Nas próximas semanas levaremos a cada un dos colexios  FEC as primeiras actuacións que se derivan deste acordo.

En primeiro lugar, daremos visibilidade a través de cartelería ás liñas de atención dispoñibles. 

No teléfono 900 20 20 10 o alumnado poderá atopar resposta inmediata a todo tipo de problemas: acoso escolar, violencia de xénero, malos tratos, trastornos de alimentación,  ciberbullying, entre outros.

Así mesmo, porque detrás dun menor de idade con problemas, hai un adulto que necesita ser orientado, ponse ao dispor das familias e educadores o teléfono 600 50 51 52.

Existen tamén un chat en liña. 

Estas liñas atenden 24/7, son gratuítas, totalmente confidenciais e anónimas. 

En segundo lugar, traballaremos na formación e sensibilización:

En xaneiro, continuaremos a campaña con formacións específicas ás que acudirán todos os educadores  FEC de Ed. secundaria, Bacharelato e Ciclos formativos. Tamén haberá outra formación específica para familias.

En febreiro, as sesións de formación e sensibilización impartiranse ao alumnado desde 1º de Ed. Secundaria en diante.

En total máis de 14 sesións en liña con contidos como sinais de detección, valores, etc.

Este acordo está enmarcado no compromiso de coidado e educación integral que adquirimos con cada unha das familias que forman parte da nosa comunidade educativa.

Estamos orgullosos de poder dicir que somos unha das primeiras institucións educativas a nivel nacional en poñer en marcha este proxecto formativo a gran escala no contexto da Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e a Adolescencia aprobada en xuño de leste mesmo ano. 

Iremos ampliando a información do acordo, detallando os obxectivos e contidos do programa formativo e profundaremos en como funcionan os teléfonos de atención en próximas entradas na web institucional, redes sociais, así como nas canles de comunicación habituais dos colexios  FEC (educamos, web e redes sociais).