Facemos escola, educamos persoas

Os avances nas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), a expansión da telefonía móbil e o desenvolvemento de Internet, modificaron a relevancia dos contidos e o papel do docente como educador pero, ao mesmo tempo, abren un novo horizonte de oportunidades e recursos para afrontar os citados retos que os centros educativos da FEC deben saber optimizar.

Neste momento, instárase aos centros educativos a ser verdadeiros centros de innovación pedagóxica, pastoral, metodolóxica e didáctica. Hoxe as comunidades educativas concíbense como un complexo e necesario sistema de alianzas que pouco a pouco se van cohesionando e dirixindo todos os seus esforzos e medios para que o alumnado descubra, asuma e maximice as súas capacidades, para que todo o que é e estea chamado a desenvolver no mundo e no mundo. para o mundo no que vivimos.

No contexto educativo actual cobra forza a concepción dunha escola aberta ao mundo que faga da rúa a súa aula máis poderosa, que faga do coidado, acompañamento e formación do profesorado apostas decisivas para o presente e o futuro, e que promova a participación como activa e comprometida. forma de ensinar e educar ás persoas.