Historia

Timeline

1926 – As Servas de San José chegan a Lugo

Instálanse na rúa da  Raíña, tras un intento errado en 1924, xa que o bispo Plácido Rey Lemos  denegoulles o permiso por considerar que xa había suficientes colexios.

1938 – Abren o primeiro colexio na rúa Santiago

Grazas á doazón da Fundación Quiroga Pardo , instálanse nun chalé na rúa Santiago, no que se impartía ensino medio, de labores, música… e ademais ofertaban bacharelato.

1963 – Constrúese o actual edificio do colexio

En 1963, a ampliación das instalacións dá lugar ao actual edificio do colexio.

1998 – Cédese a titularidade do centro a FEC

Ante a escaseza de vocacións, buscando a súa viabilidade a futuro e no afán de manter vivo o espírito da obra de Santa Bonifacia Rodríguez  as Servas de San José ceden a titularidade do centro a FEC.

Santa Bonifacia Rodríguez

A congregación Servas de San José foi fundada en Salamanca (1874) pola Nai Bonifacia Rodríguez Castro e polo Pai Francisco Javier Butiñá S.J. Desde a súa Fundación están comprometidas na evangelización e promoción do mundo traballador e pobre.

A súa acción educativa está orientada a espertar nas persoas uns valores inspirados na vida da Sacra Familia en Nazaret:

-Estilo de vida que fomente a sinxeleza e a alegría.
-Traballo responsable, ben feito, con sentido transcendente.
-Formar persoas que opten máis por SER que por TER, pola XUSTIZA máis que polo PODER, capaces de ser axentes de cambio na sociedade.

A educación formal na cidade de Lugo (ensino primario) iniciouse en 1926 na rúa da Raíña. Posteriormente, grazas á doazón  da Fundación Quiroga Pardo, trasladáronse a un chalé da Rúa Santiago, onde se impartía ensino medio, de labores e  música ademais, de bacharelato. Será en 1963, cando se constrúe o actual colexio.

Neste centro, do que na actualidade é titular a Fundación Educación Católica, preténdese a formación integral do alumnado. Así, búscase tanto a adquisición de coñecementos como o desenvolvemento da personalidade.