Intelixencias múltiples

BASES PEDAGÓXICAS DO NOSO PROXECTO

O profesor Howard Gardner da Universidade de Harvard engade ás coñecidas intelixencias lingüísticas e lóxico-matemáticas, as intelixencias visual-espacial, musical, corporal-cinestésica, interpersoal, intrapersoal e naturalista. Esta teoría confirma que as diferenzas individuais son importantes.

O noso proxecto educativo “Facemos escolas, educamos persoas” ofrece a todos os nosos alumnos a oportunidade de desenvolver os seus diferentes talentos a través das súas diferentes intelixencias.