Plan de Convivencia

A continuación, recollemos as ligazóns á seguinte documentación vinculada ao noso Plan de Convivencia.

Plan Marco de Convivencia

Documento que articula a convivencia escolar, que garante a educación no exercicio dos dereitos e liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa resolución pacífica.

Normativa de Organización e Funcionamiento do Curso

Esta normativa enmárcase dentro do Plan de Convivencia do Centro, que é dinámico e realista, para o que establecemos unha revisión anual, esta pódese facer durante o curso sempre que sexa necesario.

Protocolos da Xunta

Na páxina web da Xunta preséntanse diferentes trámites que deben seguir os centros educativos.

 

 

Igualdade

A web da Xunta contén diferentes protocolos de actuación.

 

 

 

ANAR

Colaboramos coa Fundación ANAR, institución nacional de referencia para a protección da infancia e a adolescencia.

 

 

Guía contra a violencia de xénero

Esta guía responde á necesidade de sistematizar a actuación dos centros educativos e facilitar o traballo do persoal que traballa neles.

 

Descarga aquí

Actualización do Protocolo de Prevención, Detección e Intervención do Risco de Suicidio no ámbito educativo para o ano 2018, incluíndo novas estratexias que teñen como obxectivo abordar o malestar ou sufrimento psicolóxico e reducir o risco de suicidio na nosa poboación nos próximos anos.