Plan TIC. Tecnoloxía aplicada á educación.

No noso colexio implantouse o modelo de centro TIC dos colexios de FEC no que se incorporarán as novas tecnoloxías aos procesos de ensino-aprendizaxe e en moitas das accións organizativas do centro.

Este cambio xorde como resposta ás demandas dun mundo en cambio e dunha sociedade globalizada, o cual esixe unha excelente formación técnica e un uso crítico e responsable das tecnoloxías por parte dos nosos profesores e alumnos. Por conseguinte, estamos comprometidos coa excelencia, traballamos con constancia para conseguir que o noso ensino sexa de calidade e que os nosos alumnos sexan persoas competentes no ámbito das TIC.

No proceso de ensino dos nosos alumnos, utilizamos recursos dixitais que facilitan aos alumnos continuar coa súa aprendizaxe e ás familias manterse informadas e asesoradas en todo momento.

A plataforma Educamos toma un papel moi importe en todo esto, grazas a ela, manteremos a comunicación entre os profesores, o persoal administrativo, os alumnos e as familias.

Como centro Microsoft  School, utilizamos amplamente as aplicacións de Microsoft: Teams, Outlook, Forms, Stream, etc., que nos/nos permiten realizar un traballo accesible e colaborativo. Ademais, ofrecemos ao profesorado a posibilidade de preparar cursos de formación de certificacións de Microsoft.

Do mesmo xeito, velamos porque se cumpra o regulamento xeral de protección de datos en todo o referente ao uso das TIC, seguindo e dando visibilidade ao decálogo de Fundación Educación Católica sobre como protexer os datos dos alumnos cando usamos aplicacións informáticas.

Estamos moi satisfeitos do salto dixital que estamos a levar a cabo e da competencia dixital dos nosos estudantes e profesores.