Plataforma Educamos

A Plataforma Educamos é o medio de comunicación áxil e eficiente entre as familias e o colexio. A través da mesma pódese consultar as circulares, información de titorías, informes de avaliación…Tamén se poden solicitar citas , xustificar faltas, comprar libros, etc.

Na secretaría do centro facilitaranse as claves de acceso.