Proxecto Marco de Evanxelización

O Proxecto Marco de Evanxelización é un dos principais obxectivos marcados dentro da Estratexia Institucional da FEC. Este proxecto busca deter, avaliar, proxectar, planificar e acompañar a dinámica pastoral dos centros FEC e a súa proxección social.

Neste marco, o centro contextualízase e plasmase, seguindo as indicacións institucionais, no Proxecto de Animación Pastoral do Centro.

Tal e como se define neste proxecto, a pastoral do centro debe cumprir os seguintes obxectivos:

  1. Provocar experiencias.
  2. Reunir persoas.
  3. Posibilitar un diálogo saudable entre fe, cultura e vida.
  4. Fomentar e permitir que os educadores e os estudantes crezan de forma integral.
  5. Cumprir a nosa misión.
  6. Mover á misericordia.
  7. Formular preguntas e provocar procesos e culturas de discernimiento.
  8. Construír a Igrexa e facer presente o Reino.
  9. Ser transformador e desenvolver o talento solidario.
  10. Fai feliz á xente.

Para facer realidade estes obxectivos, trazáronse algunhas rutas evanxelizadoras desde as que o centro planifica a súa dinámica evanxelizadora. Esas rutas son:

Identidade cristiá, testimonio e vida de fe.

Acollida e propoesta evanxelizadora e acompañamento.

Educación da interioridade e a espiritualidade cristiá.

Compromiso pola xustiza.

Diálogo fe-cultura-vida e formación.