Sesiones ANAR para familias FEC

Estamos convencidos de que a formación de toda a comunidade educativa redundará na protección do noso alumnado.