Uniformidade escolar

É obrigatorio que todo o alumnado de Infantil, Primaria e ESO asista ao colexio con uniforme completo (incluído Babi no caso de Infantil e 1o, 2o, 3o e 4o de Primaria).

O alumnado do noso colexio deberá utilizar o uniforme de Educación Física para o desenvolvemento destas actividades.

Os zapatos deportivos deben ser brancos e os de uniforme de rúa deben ser de cor azul mariño.

O uniforme non leva abrigo, pero debe ser sempre azul mariño e sen adornos doutra cor.

Na actualidade pódese adquirir na tenda Sfera, no centro comercial As Termas, así como en El Corte Inglés (tamén venda online).

O uso correcto do uniforme, así como unha boa presentación persoal, son mostras de educación e respecto e axudan ao alumnado a adquirir hábitos de limpeza e orde. É responsabilidade dos titores legais que o alumnado acuda ao centro ordenado e ben presentado.

INFANPRIM-18